4 Σεπτεμβρίου 2008

ΕΡΩΤΗΣΗ: σε ΥΕΝ για ΕΔΕ

Προς: Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
- Γραφείο Τύπου

Κοινοποίηση: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες - Ελληνικό Τμήμα
Διεθνής Αμνηστία - Ελληνικό Τμήμα
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
Συνήγορο του Πολίτη
Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΣΥΡΙΖΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
Κ.Κ.Ε.


Θέμα: Αίτημα για γνωστοποίηση του πορίσματος της ΕΔΕ σε σχέση με τις
καταγγελίες για βασανισμούς προσφύγων και μεταναστών από λιμενικούς

Συνημμένα: Άρθρο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία»
__________________

κ.κ.

Η ΠροςΦυγή είναι μια πρωτοβουλία πολιτών που δραστηριοποιείται στη Λέσβο από τον Ιούνιο του 2007 σε θέματα μεταναστών και προσφύγων.
Τον Οκτώβρη του 2007 δημοσιεύτηκε η έκθεση της Proasyl (οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εδρεύει στη Γερμανία), στην οποία καταγγελλόταν ανάμειξη λιμενικών σε βασανιστήρια προσφύγων στη Λέσβο. Σε άρθρο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» (βλ. συνημμένο) αναφέρεται ότι ο ΥΕΝ κ. Γιώργος Βουλγαράκης διέταξε ΕΔΕ για να διερευνηθεί η εμπλοκή λιμενικών στις κακοποιήσεις μεταναστών και προσφύγων. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για την πορεία αυτής της έρευνάς σας, καθώς και για τα πορίσματα, εφόσον έχει ολοκληρωθεί.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: το σχετικό άρθρο της "Ε"