4 Δεκεμβρίου 2008

Για την Απεργία πείνας των 15 στα Χανιά

Η πρωτοβουλία για πρόσφυγες και μετανάστες «Προσφυγή» που δραστηριοποιείται κυρίως στη Μυτιλήνη εκφράζει την αλληλεγγύη της στους απεργούς πείνας στα Χανιά και συμπαρατάσεται με τις υπόλοιπες ομάδες που πιστεύουν ότι ο αγώνας τους είναι δίκαιος. Οι συνθήκες παραμονής αυτών των ανθρώπων δημιουργούνται από ένα καταπιεστικό σύστημα φτιαγμένο έτσι που να σκορπάει το φόβο και την απελπισία, στερώντας άδικα από τους μετανάστες τα βασικά δικαιώματα κάθε πολίτη. Αυτή η πολιτική πρέπει ν' αλλάξει.